MENU...
Facebook
szukaj
Wyszukiwarka...

Przeglądy regałów i serwis

Jesteś tutaj: Regalit >> Oferta >>

Dlaczego PRZEGLĄDY REGAŁÓW jak również ich  BIEŻĄCE SERWISOWANIE  są WAŻNE?

Po pierwsze BEZPIECZEŃSTWO pracowników obsługujących regały magazynowe. By zostało ono zapewnione, muszą być spełnione podstawowe warunki:

- odpowiednio zaprojektowane regały, z uwzględnieniem: specyfiki towaru, optymalnych korytarzy roboczych dla wózków widłowych; częstotliwości załadunków, itp.;

- prawidłowo wykonany montaż, w tym odpowiednio oznakowane regały;

- świadoma obsługa regałów z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową)

Po drugie USTAWODAWSTWO, które nakłada na Pracodawców obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U Nr 191, poz.1596 z dn. 30.10.2002 r.; Dz.U Nr 178 poz.1745).

Przeglądy roczne regałów wykonywane przez uprawnionych inspektorów są również uregulowane w przepisach Dyrektywy Rady Europejskiej 89/655/ECC i normach unijnych PN-EN 15 635.

Po trzecie PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA wśród pracowników obsługujących regały, jak również ich przełożonych. Dobra organizacja pracy magazynu, sprawdzone pod względem technicznym urządzenia i regały oraz regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, to podstawy do efektywnej pracy w magazynie, bez obaw o własne bezpieczeństwo.

Inspekcje regałów Regalit 

PRZEGLĄD REGAŁÓW wykonywany przez certyfikowanych inspektorów firmy REGALIT Systemy Magazynowe obejmuje inspekcje regałów w następujących obszarach:

üuszkodzenia mechaniczne elementów konstrukcyjnych regałów

üstatyka regałów (pionowość ram), wygięcia trawersów  

üstan połączeń śrubowych, stanu zakotwienia regałów do posadzki  

üobciążenie regałów, w tym zgodność etykiet / dok. technicznej z konfiguracją regałów 

üstan posadzki oraz jakość jednostek paletowych  

Przeglądy techniczne regałów krok po kroku

Przeglądy techniczne regałów są dokonywane okresowo (przeglądy roczne regałów) lub na wniosek właściciela np. po modernizacji magazynu, podczas której zmianie uległa konfiguracja regałów lub zoptymalizowany został sam system magazynowania. Inspekcje regałów są wykonywane tylko przez certyfikowanych specjalistów.

Po wykonanym przeglądzie technicznym regałów, Użytkownik otrzymuje szczegółowy protokół z przeglądu wraz z dokumentacją zdjęciową oraz szkicem ustawienia regałów i zaznaczonymi (w tym opisanymi) na nim uszkodzeniami. Regały zostają zaopatrzone w specjalną etykietę, potwierdzającą fakt przeprowadzenia przeglądu, z zaznaczoną datą kolejnej inspekcji.

Protokół zawiera również uwagi i wskazówki inspektora, dotyczące ew. wdrożenia działań naprawczych i dalszej eksploatacji regałów.

Przeglądy regałów i wdrożenie protokołu naprawczego

Na życzenie Użytkownika wdrażamy plan naprawczy w oparciu o protokół z wykonanego przeglądu. Świadczymy usługi SERWISOWANIA REGAŁÓW: wymiany uszkodzonych elementów, uzupełnienia oznaczeń nośności, zamontowania osłon słupów oraz innych elementów, poprawiających bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

-

Jakie są korzyści wynikające z przeglądów regałów? 

 

  • Podwyższony poziom bezpieczeństwa Państwa pracowników oraz towarów    
  • Podniesienie poziomu świadomości bezpieczeństwa wśród Pracowników obsługujących regały oraz ich Przełożonych 
  • Działanie zgodne z prawem / spełnienie ustawowego wymogu
  • Sprawne funkcjonowanie / zwiększona efektywność gospodarki magazynowej  

 

 

 

 

 

Jakie są najczęstsze przyczyny katastrof w magazynach? 

  • regały magazynowe są w złym stanie technicznym
  • systemy regałów nie zostały zaopatrzone w odpowiednie wyposażenie ochronne
  • regały magazynowe są nieprawidłowo użytkowane (zbyt duże obciążenia, niewłaściwie dobrane parametry do potrzeb Użytkownika)
  • systemy regałowe zostają naruszone pod wpływem działania człowieka
  • regały poddane są niesprzyjającemu działaniu sił natury

Przeglądy roczne regałów to nie tylko obowiązek prawny spoczywający na właścicielu, ale także gwarancja bezpieczeństwa pracowników oraz składowania towarów. Wykonywane regularnie pozwalają w porę uniknąć katastrofy w magazynie. Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy! Zleć nam inspekcje regałów w magazynie.

Kontakt

REGALIT
SYSTEMY MAGAZYNOWE
ul. Wicherkiewicza 23 N
30-389 Kraków

tel. +48 12 257 42 80
fax +48 12 257 42 81
tel. kom.
+48 602 250 136
+48 602 411 090

[email protected]
www.regalit.pl

Napisz do nas

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)